Aby zalogować się do systemu należy w formularzu umieszczonego z lewej strony wprowadzić numer rejestracyjny swojego pojazdu, a następnie wpisać 6 ostatnich znaków swojego numeru VIN jako hasło logowania.

Numer VIN znajdziesz na pierwszej stronie dowodu rejestracyjnego, pozycja E.

Jeśli nadal masz problemy z logowaniem, skontaktuj się z Driver Polska.